Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is zoals u weet het afgelopen jaar flink omhoog gegaan. Bedroeg de eigen bijdragen in 2012 nog 220 euro; in 2013 bedraagt de eigen bijdrage maar liefst 130 euro meer met een totaal van 350 euro. Belachelijk hoog natuurlijk, maar helaas ontkomt niemand er aan.

Waarom eigen bijdrage betalen?

De eigen bijdrage voor ziektekosten is verplicht gesteld door de Nederlandse wet en elke volwassene dient een eigen bijdragen te leveren voor de terug te vorderen ziektekosten. Dit houdt in 2013 dus in dat u pas geld terugkrijgt van uw verzekeraar als dit boven de eerste 350 euro is. De eerste 350 euro die u declareert komen door middel van de eigen bijdragen voor uw eigen rekening.

Telt eigen bijdrage voor alle ziektekosten?

Nee, u hoeft niet over alle zorg die u krijgt een eigen bijdrage te betalen. Als u bijvoorbeeld naar de huisarts gaat wordt dit niet meegeteld voor de eigen bijdrage. Dit betekent dus dat als u een heel jaar lang geen andere zorg heeft gehad dan een huisartsbezoek u geen eigen bijdragen hoeft te betalen over de ziektekosten. Deze zogenaamde vrijstelling voor de eigen bijdragen geldt ook voor kraamzorg en voor tandheelkundige zorg die wordt vergoed door een aanvullende tandartsverzekering.

Zelf eigen bijdrage verhogen

U kunt er ook voor kiezen om zelf uw eigen bijdrage voor de ziektekosten te verhogen. Wat is het nut hiervan vraagt u zicht wellicht af. Dit is alleen nuttig als u niet verwacht een beroep te moeten doen om uw eigen bijdrage. Door zelf de eigen bijdragen met bijvoorbeeld 200 euro te verhogen naar 550 euro zorgt dit ervoor dat uw premie daalt. Dit kan dus zeker handig zijn. Overigens kunt u de eigen bijdrage tot een maximum van 850 euro verhogen.

Vorig:

Volgend: