Klachten ziektekostenverzekering

Stel dat u klachten heeft over uw ziektekostenverzekeraar, bijvoorbeeld omdat u bent afgewezen voor bepaalde zorg; waar kunt dan terecht met uw klacht? In eerste instantie is het natuurlijk van belang om te proberen dit geschil op te lossen met uw ziektekostenverzekeraar. Zij zullen ongetwijfeld willen toelichten op grond waarvan u precies bent afgewezen.

Wat als u er niet uitkomt met uw ziektekostenverzekeraar?

Als u er niet persoonlijk met uw ziektekostenverzekeraar uitkomt kunt u een beroep doen op het SKGZ wat staat voor Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Door middel van bemiddeling zal getracht worden om het conflict dat u heeft met uw ziektekostenverzekeraar op te lossen. In de meeste gevallen lukt dit. Mocht dit toch niet lukken, dan zal de kwestie worden overgenomen door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen zal vervolgens een uitspraak doen in de kwestie. Vervolgens dienen zowel u als de ziektekostenverzekeraar de uitspraak na te leven.

Ziektekosten vergelijken

Vergelijk altijd ziektekosten van meerdere verzekeraars zodat u een goed beeld krijgt van de premie die redelijk is en de premie die simpelweg te duur is. Door te vergelijken bent u uitstekend in staat om een goede afweging te kunnen maken tussen zowel de geboden zorg alsmede de te betalen premie.

Vorig:

Volgend: